Spoločnosť sa zaoberá ponukou komplexných technických služieb v oblasti slaboprúdových systémov, navrhnutie optimálneho variantu, zaistenie inštalácie a bezchybnej funkčnosti bezpečnostného technického zariadenia v objektoch. Tieto úzko špecializované služby, pohotovostný servis a revízie sa realizujú vlastnými odbornými pracovníkmi v servisných strediskách.


Pohotovostnú službu zabezpečujeme 24 hodín po celej SR
Portfólio služieb:

Analýza potrieb klienta

Osobná konzultácia

Zaistenie aktuálneho stavu

Návrh optimálneho a okamžitého riešenia

Technická podpora pri realizácii

Spolupráca pri riešení možných problémov

Špecifikácia dodávky vrátane cenovej kalkulácie

Konzultácia a návrh na prepojenie s ostatnými inštalovanými systémami

Úplné projektové riešenie stavieb slaboprúdových elektroinštalácií

Bezpečnostné štúdie

Kompletná inštalácia elektrotechnických a elektronických zariadení

Viac ako 10 ročné skúsenosti sú zárukou profesionálnych služieb.