Dôležitou profesijnou zložkou spoločnosti LAMA sú strážne služby. Základným predpokladom ich kvalitného plnenia je zodpovedný výber pracovníkov, ich pravidelné školenie v oblasti odbornej spôsobilosti, starostlivosť o dobré vzťahy na pracovisku asústavná kontrolná činnosť.
Portfólio služieb:

Ochrana majetku

Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému

Ochrana osoby

Ochrana prepravy majetku a osoby

Monitorovanie osoby v uzavretom priestore

Vykonávanie bezpečnostných auditov firiem


Viac ako 10 ročné skúsenosti sú zárukou profesionálnych služieb.