Všetky objekty pripájame z hľadiska bezpečnosti duálne, t.j. telefónna linka verzus GPRS. ´Používame najmodernejšiu techniku, pričom je momentálne pripojených cca 1100 objektov, a v portfóliu pripájania je ďalších 200 objektov.


Ponúkame služby pultu centralizovanej ochrany a zásahových skupín pre prípady narušenia objektov. Všetky činnosti poskytujeme v plnom rozsahu v rámci Slovenskej republiky s najmodernejšou technikou.
Sledujeme nasledovné udalosti:

Vstup do objektu

Výstup z objektu

Narušenie objektu

PANIK

Strata spojenia

Strata signálu GPRS

Slučkovanie PIR

Poklesy teplôt na chladiacich a mraziacich boxoch

Výpadok kompresorov alebo iných elektrických zariadení

Sledovanie spotrebovaných hodnôt elektrickej energie

Ďalšie podľa požiadaviek zákazníka


Viac ako 10 ročné skúsenosti sú zárukou profesionálnych služieb.